44th Sofia Music Weeks International Festival  24 May - 27 June 2013
44-ти Международен фестивал "Софийски музикални седмици"  - 24 Май - 27 Юни 2013 г.
Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.
The Festival supports the candidature of Sofia for European Capital of Culture 2019
Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.
The Festival supports the candidature of Sofia for European Capital of Culture 2019
Съорганизатори:
Медийни партньори: